พลาซ่าอินน์ มิซูซาวะ

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
29 ซากุระ คาโกดะ เขตมิซุซาวะ เมืองโอชู จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
84
จำนวนคนที่รับได้
120
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-25-8811
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม