โรงแรมมิซูซาวะ แกรนด์

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
40 ฮิงาชิมาจิ มิซุซาวะ-คุ เมืองโอชู จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
77
จำนวนคนที่รับได้
100
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-25-8311
อื่น ๆ
ราคา: ห้องไม่รวมอาหาร 5,000 เยน
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม