มารุเซน เรียวกัง

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
1656 โอฮาระ, ไดโตะ-โช, เมืองอิจิโนะเซกิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
6
จำนวนคนที่รับได้
15
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-72-2337
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม