ฟาร์มเฮาส์ อินน์ มิซึกิ

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
34-104-1 ชิโมมาซาวะ มิยาโมริโจ โทโนะชิ อิวาเตะ 028-0303
จำนวนห้องพัก
3
จำนวนคนที่รับได้
10
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0198-69-7833
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม