คิอิจิโกโซ

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
203-5 อากาสะกาตะ เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
20
จำนวนคนที่รับได้
85
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0195-72-5551
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม