ทัตสึมิ เรียวกัง

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
17-21 Hanaizumi Chihira, Hanaizumi-cho, เมืองอิจิโนะเซกิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
8
จำนวนคนที่รับได้
20
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-82-3143
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม