เซกิโตโย

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
223-2 อากาสะกาตะ เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
14
จำนวนคนที่รับได้
80
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-72-5231

ดูเพิ่มเติม