เอเอ็นเอ คราวน์ พลาซา รีสอร์ท อัปปิ โคเกน

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2021 เปลี่ยนชื่อจาก Hotel Appi Grand

ที่อยู่
อัปปิโคเกน เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ 028-7306
จำนวนห้องพัก
403
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-73-5011
อื่น ๆ
มีบริการไปรับจากสถานี Appi Kogen (ต้องจองล่วงหน้า)

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม