เงินบำนาญขั้นตอน

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
661-7 อัปปิโคเกน เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ 028-7306
จำนวนห้องพัก
11
จำนวนคนที่รับได้
38
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-73-5225
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม