รีสอร์ทในมิวะ

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
605-327 อัปปิโคเกน เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ 028-7306
จำนวนห้องพัก
7
จำนวนคนที่รับได้
22
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0195-73-6888
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม