คาโดซากะ เรียวกัง

เมืองมิยาโกะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
107-3 คาริยะเลขที่ 11 เมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
4
จำนวนคนที่รับได้
9
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0193-72-2373
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม