โรงแรมชิรายูริ

เมืองโทโนะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
2-1-10 วากามิยะโจ เมืองคิตาคามิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
38
จำนวนคนที่รับได้
84
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0197-61-0555
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม