สึสึมิ เรียวกัง

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
26-18 จิโนโมริ, โอฟุนาโตะ-โช, โอฟุนาโตะ-ชิ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
13
จำนวนคนที่รับได้
40
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0192-26-3456
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม