โรงแรมซันรูท คามาอิชิ

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
2-3-3 โอมาจิ เมืองคามาอิชิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
73
จำนวนคนที่รับได้
115
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0193-24-3311
อื่น ๆ
อาหาร: 1 คืน 2 มื้อ (รวมอาหารเช้า)
ราคา: ห้องไม่รวมอาหาร 4,500 เยน

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม