สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพนักงานในพื้นที่ สาขาจังหวัดอิวาเตะ เอสปัวร์ อิวาเตะ

เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
1-1-38 ชูโอโดริ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
25
จำนวนคนที่รับได้
44
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 019-623-6251
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม