ไทโชคัง

เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
2-5-30 โอซากาวะวาระ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
12
จำนวนคนที่รับได้
40
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 019-622-4436
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม