ชิระซัน เรียวกัง

ตำบลฮิราอิซุมิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
139-8 ชิราซัน, ฮิระอิซูมิ, ฮิระอิซึมิ-โช, นิชิอิวาอิ-กุน, อิวาเตะ 029-4102
จำนวนห้องพัก
8
จำนวนคนที่รับได้
25
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-46-2833
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม