ไรเซน ทามาโนะยุ

เมืองริคุเซ็นทากาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
104-8 คามิตสึโบะ ทาเคโคมาโจ เมืองริคุเซ็นทากาตะ
จำนวนห้องพัก
10
จำนวนคนที่รับได้
32
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0192-55-6866
อื่น ๆ
ราคา: 1 คืน 2 มื้อ 5,295 เยน

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม