โรงแรมคูจิ

เมืองคุจิ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ที่อยู่
เมือง Kuji Naganai จังหวัดอิวาเตะ 23 Lot 68-2
จำนวนห้องพัก
12
จำนวนคนที่รับได้
30
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0194-53-1138
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม