ทามายะ เรียวกัง

เมืองโทโนะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
40-25 Sasanagone, Sogara-cho, เมือง Kitakami, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
14
จำนวนคนที่รับได้
33
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0197-67-3953
อื่น ๆ
ราคา: ห้องไม่รวมอาหาร 3,000 เยน
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม