ฮิราซาวายะ

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
8-5 ชูโอโดริ เมืองโทโนะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
10
จำนวนคนที่รับได้
25
การเดินทาง
[การเดินทาง] เดินประมาณ 6 นาทีจากสถานีโทโนะ
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0198-62-3060
อื่น ๆ
ราคา: 1 คืน 2 มื้อ 7,700 เยน

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม