โรงแรมมูไร

เมืองนิโนเฮะ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ที่อยู่
5, คามิมาจิ, ฟุกุโอกะ, เมืองนิโนเฮะ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
29
จำนวนคนที่รับได้
70
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0195-23-7151
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม