ที่โรงแรม

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
3-1 ถนนคามิโอสึกิ เมืองอิจิโนะเซกิ จังหวัดอิวาเตะ 021-0821
จำนวนห้องพัก
24
จำนวนคนที่รับได้
30
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-23-2407
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม