โรงแรมฟุกุโนยะ

เมืองคุจิ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ที่อยู่
1-20 นากาโนะบาชิ เมืองคูจิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
23
จำนวนคนที่รับได้
80
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0194-53-5111
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม