โรงแรมเมโทรโพลิแทน โมริโอกะ นิว วิง

เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
2-27 โมริโอกะ เอกิมาเอะ คิตะโดริ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
121
จำนวนคนที่รับได้
187
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 019-625-1211
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม