เพนชั่น ซันรินชา

ตำบลชิซุคุอิชิ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
22-195 อิวาเทยามะ, นางายามะ, ชิซึคุอิชิ-โช , 020-0585
จำนวนห้องพัก
12
จำนวนคนที่รับได้
33
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 019-693-2311
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม