เพนชั่น ชารา

ตำบลชิซุคุอิชิ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
104-6 นิชิเนะ คุริกิไดระ, ชิซึคุอิชิ-โช, อิวาเตะกุน, อิวาเตะ 020-0584
จำนวนห้องพัก
6
จำนวนคนที่รับได้
14
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 019-693-3277

ดูเพิ่มเติม