เพนชั่น อิฮาตอฟ ฮานาโนะซาโตะ

ตำบลชิซุคุอิชิ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
44-5 Nagayama Gokurakuno, Shizukuishi-cho, Iwate-gun, อิวาเตะ 020-0585
จำนวนห้องพัก
5
จำนวนคนที่รับได้
20
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 019-693-3152
อื่น ๆ
ราคา: 1 คืน 2 มื้อ 8,290 เยน

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม