โรงแรมธุรกิจอิโรฮะ

เมืองคุจิ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ที่อยู่
1-6 อารามาจิ เมืองคูจิ จังหวัดอิวาเตะ 028-0063
จำนวนห้องพัก
12
จำนวนคนที่รับได้
13
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0194-53-2351
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม