โรงแรมชิวะ กรีน

ตำบลชิวะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
6-6-2 ฮิซุเมนิชิ, ชิวะ-โช, ชิวะกุน, อิวาเตะ 028-3305
จำนวนห้องพัก
40
จำนวนคนที่รับได้
48
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 019-676-6333
อื่น ๆ
ราคา: ห้องไม่รวมอาหาร 4800 เยน

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม