ดอกแดนดิไลอัน

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
39-131-9 ชิโมมิยาโมริ มิยาโมริโจ เมืองโทโนะ จังหวัดอิวาเตะ 028-0304
จำนวนห้องพัก
6
จำนวนคนที่รับได้
24
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0198-67-3955
อื่น ๆ
อาหาร: 1 คืน 2 มื้อ
ราคา: 1 คืนพร้อมอาหาร 2 มื้อ 5,250 เยน
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม