โรงแรมรากาโซ

หมู่บ้านทาโนฮาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ส่วนหนึ่งของสถานที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น แต่ในที่สุดก็กลับมาดำเนินการได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป 1 ปี 8 เดือน (เปิดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2555)

ที่อยู่
60-1 รากะ หมู่บ้านทาโนะฮาตะ เขตชิโมเฮ 028-8403
จำนวนคนที่รับได้
300
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0194-33-2611
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม