Alp Hachimantai [หมู่บ้านฮาจิมันไตออนเซ็น]

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
590-303 มัตสึโอะ โยริกิ หมายเลข 1 เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ 028-7302
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่น ๆ
จำนวนห้องพัก
6
จำนวนคนที่รับได้
23
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0195-78-2765
หมายเลขแฟกซ์ 0195-78-2788
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม