โรงแรมสถานีคามาอิชิ

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
4-1 ซูซูโคโจ เมืองคามาอิชิ จังหวัดอิวาเตะ 026-0031
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่น ๆ
จำนวนห้องพัก
24
จำนวนคนที่รับได้
58
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์: 0193-22-3070
หมายเลขแฟกซ์: 0193-22-1914
อื่น ๆ
ราคา: 6,300 เยน รวมอาหารเช้า
*จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม