โรงแรมคามาอิชิ เบย์ ซิตี้

เมืองคาไมชิ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
026-0026: 1-8-1 โอมาจิ เมืองคามาอิชิ จังหวัดอิวาเตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
มีบริการแช่อาบน้ำแบบไปเช้าเย็นกลับ อื่น ๆ
จำนวนห้องพัก
98
จำนวนคนที่รับได้
123
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์: 0193-22-6611
หมายเลขแฟกซ์: 0193-22-2288
อื่น ๆ
ประเภท: โรงแรม
*จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม