โอฟุเนะ เรียวกัง

เมืองริคุเซ็นทากาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
156-11 คาโนทานิ, เคะเซนโช, เมืองริคุเซ็นทากาตะ
จำนวนห้องพัก
9
จำนวนคนที่รับได้
30
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0192-55-3622
หมายเลขแฟกซ์ 0192-55-3622
อื่น ๆ
ห้องไม่รวมอาหาร 4860 เยน

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม