โรงแรมโอฟุนาโตะ พลาซ่า

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
7-8 ชายามาเอะ โอฟุนาโตะโช โอฟุนาโตะชิ 022-0002
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0192-26-3131
หมายเลขแฟกซ์ 0192-27-8077
อื่น ๆ
โรงแรมใหม่เปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559!

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม