นางิซาเต ทาโรอัน

เมืองมิยาโกะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

เปิดใหม่บนเนินเขาที่มองเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิก

มีอาคารหลัก อาคารชมวิว และอาคารหลัง ซึ่งทั้งหมดมีห้องอาบน้ำแบบเปิดโล่ง

ที่อยู่
164-1 อาโอซาริ, ทาโร, เมืองมิยาโกะ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
13
จำนวนคนที่รับได้
52
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0193-87-2002
หมายเลขแฟกซ์ 0193-87-3378
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม