ไทโชคัง [ยูโมโตะออนเซ็น]

เมืองคิตากามิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
24, 30, ยูโมโตะ, นิชิวากะ-โช, วากะกุน, อิวาเตะ 029-5505
จำนวนห้องพัก
7
จำนวนคนที่รับได้
20
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0197-84-2624
หมายเลขแฟกซ์ 0197-84-2624

ดูเพิ่มเติม