โรงแรมทาเตกาโมริ โคเก็น

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
87 Kinuisawayama, Fujisawa-cho, Ichinoseki-shi, อิวาเตะ 029-3311
จำนวนห้องพัก
18
จำนวนคนที่รับได้
44
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0191-63-5600
หมายเลขแฟกซ์ 0191-63-5602
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม