ข้าวเกรียบปักษ์ใต้

เมืองนิโนเฮะ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

นันบุเซมเบหรือที่รู้จักกันในชื่อขนมชื่อดังของจังหวัดอิวาเตะนั้นผลิตขึ้นในส่วนต่างๆ ของจังหวัดและยังคงรักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้

ที่อยู่
จังหวัดอิวาเตะ
ติดต่อสอบถาม
สมาคมสหกรณ์ข้าวเกรียบภาคใต้จังหวัดอิวาเตะ
เบอร์โทรศัพท์ 019-636-1029

ดูเพิ่มเติม