แอปเปิล

เมืองมิยาโกะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

แอปเปิ้ลที่ปลูกในพื้นที่นิซาโตะเต็มไปด้วยน้ำผึ้งรสหวานและถูกเรียกว่า "แอปเปิ้ลไร้ใบ" แอปเปิ้ลชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะของนิอิซาโตะซึ่งมีหิมะตกช้า และมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าแอปเปิ้ลทั่วไปประมาณ 3 องศา

ที่อยู่
34-1 เมืองชิเกรุ เมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ 028-2101
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นิอิซาโตะ ฟุรุซาโตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0193-72-3282

ดูเพิ่มเติม