บริษัท โรงเหล้าสาเกคิคุโมริ จำกัด

เมืองโทโนะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2434 ในชื่อโรงเหล้าสาเกฟูจิมูระ หลังจากนั้น คิวกิ ฟูจิมูระ รุ่นที่สาม เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ``คิคุโมริ'' ด้วยแนวคิดที่ว่า ``แม้ว่าคูกิจะยืนอยู่บนหัวของเขา เขาก็จะทำให้ทุกอย่างน่าตื่นเต้น'' และโรงเหล้าสาเกคิคุโมริในปัจจุบันก็ถือกำเนิดขึ้น .

[ผลิตภัณฑ์หลัก] คิคุโมริ โอนิเคนบุ
*เราไม่รับทัวร์โรงเบียร์

ที่อยู่
3-54 ซารากิ เมืองคิตะคามิ 024-0103
ติดต่อสอบถาม
บริษัท โรงเหล้าสาเกคิคุโมริ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 0197-66-2625
หมายเลขแฟกซ์ 0197-66-2922