ทะเลสาบคาตะฟุจิตอนใต้ (เขื่อนโยชิดะ)

เมืองโมริโอกะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ทะเลสาบเขื่อนที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำคิตาคามิ ฝั่งเขื่อนสูง 50 ม. ยาว 480 ม. ภูเขาอิวาเตะ (หรือที่รู้จักกันในชื่อคาตะฟุจิตอนใต้) สะท้อนอยู่บนผิวน้ำของทะเลสาบ นั่งรถบัส 30 นาทีจากสถานีโมริโอกะ

ที่ตั้ง
1 ชิจูชิตะ ชิโมคุริยะ เมืองโมริโอกะ
ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ: สมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมโมริโอกะ

หมายเลขโทรศัพท์: 019-604-3305

หมายเลขแฟกซ์: 019-653-4417

ดูเพิ่มเติม