แหล่งฟอสซิลยุคครีเทเชียส Hype Koikorobe

หมู่บ้านทาโนฮาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

พื้นที่ผลิตฟอสซิลยุคครีเทเชียสของ Hype และ Koikorobe ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติโดยจังหวัดอิวาเตะในปี 1966 มีฟอสซิลดัชนีที่สำคัญมากมาย เช่น แอมโมไนต์ เปลือกหอยสามเหลี่ยม และปะการัง คุณสามารถดูได้จากเรือท่องเที่ยวคิตะยามะซากิที่ออกจากท่าเรือชิมาโกชิ

ที่ตั้ง
มัตสึมาเอะซาวะ หมู่บ้านทาโนะฮาตะ เขตชิโมเฮ จังหวัดอิวาเตะ 028-8404
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวทั่วไปหมู่บ้านทาโนะฮาตะ
เบอร์โทรศัพท์ 0194-33-3248
หมายเลขแฟกซ์ 0194-33-2223

ดูเพิ่มเติม