ซากปรักหักพังชิราโทริทาเตะ

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ซากปรักหักพังชิราโทริทาเตะตั้งอยู่ทางเหนือของชูซอนจิ และว่ากันว่าเป็นซากของปราสาทที่ชิราโทริ ฮาชิโร โนริโตะโตะ ลูกชายคนที่แปดของอาเบะ โยริโทกิ อาศัยอยู่ ที่นี่เป็นซากปรักหักพังที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอาเบะ ซึ่งมีอำนาจในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 และบอกเล่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยรอบก่อนการก่อตั้งฮิระอิซูมิ

ที่ตั้ง
เขตมาเอซาวะ เมืองโอชู จังหวัดอิวาเตะ
ติดต่อสอบถาม
สาขาทั่วไปเมืองโอชูแม่ซาวะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-56-2111

ดูเพิ่มเติม