หอยเชลล์โคอิชิฮามะ

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

หอยเชลล์โคอิชิฮามะเป็นหอยเชลล์ที่เลี้ยงด้วยสารอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของซันริกุ หนึ่งในสามแหล่งประมงหลักของโลกและบนภูเขา
เหนือสิ่งอื่นใด เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของชาวประมงที่แสวงหาคุณภาพ

ที่ตั้ง
16-2 อายาริ มินาโตะ, ซันริคุโจ, โอฟุนาโตะชิ, อิวาเตะ 022-0211
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์: 0192-42-2151
หมายเลขแฟกซ์: 0192-42-2153
(สมาคมสหกรณ์ประมงอายาริ แผนกหอยเชลล์สด “โคชิฮามะ”)

ดูเพิ่มเติม