เทศกาลปลูกต้นไม้ “ป่ารักษ์ทะเล”

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

วันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี

เทศกาลปลูกต้นไม้คนรักทะเล จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบัน สถานที่ปลูกต้นไม้ได้ถูกย้ายจากภูเขา Murone ไปยังภูเขา Yagoshi และกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้รับการสนับสนุนจาก NPO Mori wa Umi no Koibito และสมาคม Ward Neighborhood Association ที่ 12 ในท้องถิ่น ทุกปี ผู้คนหลายพันคนจากทั่วประเทศปลูกต้นไม้ใบกว้างโดยหวังว่าจะมีป่าไม้และมหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ที่เชิงสถานที่จัดงาน กังหันน้ำที่เรียกว่า ``Kottonko'' ได้รับการบูรณะ และตลาดแบบฟาร์มถึงโต๊ะที่เรียกว่า ``ตลาด Kottonko'' จะจัดขึ้นร่วมกับเทศกาลปลูกต้นไม้

สถานที่จัดงาน
ภูเขา Yagoshi, Murone-cho, Ichinoseki-shi, Iwate 029-1201
เวลาจัดงาน
วันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี *จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2020
ติดต่อสอบถาม
NPO Forest คือผู้รักทะเล
หมายเลขโทรศัพท์ 0229-31-2751

ดูเพิ่มเติม