การมาเยือนปีใหม่ของ Chugu Chagu Umako

เมืองทากิซาวะ

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

ในวันปีใหม่ของทุกปี ฉันจะไปเยี่ยมชมศาลเจ้าโอนิโคชิ โซเซ็น เทพผู้พิทักษ์ม้า เพื่ออธิษฐานขอให้ครอบครัวของฉันปลอดภัยและการเก็บเกี่ยวที่ดี

สถานที่จัดงาน
〒020-0172 อุไค โซโตคุโบะ เมืองทากิซาวะ จังหวัดอิวาเตะ
เวลาจัดงาน
วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเมืองทากิซาว่า ฝ่ายการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 019-656-6534

ดูเพิ่มเติม