ชูซอนจิ เซทซึบุน-เอะ

ตำบลฮิราอิซุมิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

*รายละเอียดสำหรับปี 2024 จะประกาศในภายหลัง การปาถั่วเพื่อขอโชคลาภและการไล่ผีจากชายและหญิงที่ไม่ดี

สถานที่จัดงาน
202 คิโนเซกิ, ฮิระอิซูมิ, ฮิระอิซึมิ-โช, นิชิอิวาอิ-กุน, จังหวัดอิวาเตะ
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ชูซอนจิ 0191-46-2211 เบอร์แฟกซ์ 0191-46-2216

ดูเพิ่มเติม